Защо Златото Е Било Толкова Важно За Древните Анунаки?

На Земята златото е един от най-важните ресурси, за които обществото познава. Използваме го в много неща. Използва се в електрически компоненти и в почти всичко, което е свързано с електричеството, златото наистина е един от най-добрите проводници, а неговата ковкост и способност да го трансформира в проводници, способността да се използва в наистина малки форми като наночастици става да го превърнем в невероятен технологичен ресурс за всякакъв вид интелигентна форма на живот, така че бихте повярвали, че извънземна раса със способността да пътува през космоса използва злато в повече от една форма.

Златото може да се използва и като енергиен източник чрез свойства, наречени термоелектрични ефекти, при които може да поема топлина и да я превръща директно в електричество, което означава получаване на чиста и ефективна енергия.

Знаете ли, че златото отразява инфрачервената светлина? Инфрачервеното е основно светлина, която не я виждате, но всъщност, взаимодействайки с нея под формата на топлина, излъчването взаимодейства с нашите молекули и това ги кара да вибрират по-бързо и ще почувствате, че като топлина златото също прави добро. топлинен щит, отчасти защото е доста ковък.

Още по-добре можете да направите златото много тънко; с него се работи лесно; и има страхотни свойства за отразяване и топлинна защита, което го прави наистина единственият метал, който е доказано, че издържа теста на времето, можем да кажем, че златото е неразрушимо.

Древните цивилизации са го използвали преди хиляди години в фигури и някои от тях в сгради, всичко, което е направено от злато – преди хиляди години все още съществува и днес.

Не само в древен Шумер , но и древната цивилизация по целия свят е имала много специално място за златото в своето общество.

Ситчин теоретизира, че „ Анунаките “ идват от друга планета в нашата слънчева система, която има 3600-годишна елиптична орбита. Минералите и ресурсите на планетите се изчерпваха, особено златото.

Родната планета на Ануннаки се нуждаеше от злато в атмосферата, което изчезваше, така че те основно дойдоха на Земята, за да добиват злато и да го върнат на родната си планета.

Според теорията за древните извънземни , анунаките генетично променят примитивното човечество и създават работна сила, която им позволява да добиват злато по-бързо.

image

Анунаките създадоха хората като робски вид Според Захария Ситчин, „Адаму“ са първите съвременни хора, те са създадени от Анунаките преди 450 000 години, когато генетично смесват ДНК с тази на праисторическия човек и по този начин получават работна сила което направи това, което искаха анунаките.

Злато: Защо Анунаки от планетата Нибиру дойдоха на Земята преди 450 000 години .

Според теоретиците на древните извънземни това е нещо „издълбано в камък“, а не просто измислена история.

Ако погледнем Библията и древната история, възможно ли е Адам и Ева да са били първите „генетично променени хора“, създадени от анунаките?

По-близките сравнения между еврейската Библия и шумерските текстове разкриват много прилики, не само в техните истории, но и в техния език. Може ли да имат подобен произход?

Едно нещо, което намираме за любопитно, е, че „Адам“ на иврит означава „човек“. „Адаму“ е това, което шумерите наричат ​​„първият човек“, робите на анунаките. Има ли връзка тук или това е случайно съвпадение в историята?

Някои африкански култури вярват, че извънземни същества са посещавали Земята в продължение на десетки хиляди години, например легендите на зулу говорят за време, когато „посетители от звездите“ идват да изкопават злато и други природни ресурси.

Тези мини са работели от роби, създадени от „Първите хора“. Това, което намираме за особено интересно, е фактът, че някои древни мини в Южна Африка се смятат на сто хиляди години и вероятно дори по-стари.

И така, кой копаеше ресурсите, примитивен човек? Голям въпросителен знак? И все пак основната археология изглежда напълно заобикаля този вид въпроси…

Може ли това да сочи съществуването на анунаките да докаже, че книгите на Захария Ситчин са верни?

Обратно горе